Hakkımızda

Akıl kelimesi “ikal” kökünden gelmektedir. “Akıl” sözcüğünün kökü olan “ikal”; “somut olarak nesneleri birbirine bağlamak” anlamına geliyor. Bu kökten çıkan bir dal olan “akıl” sözcüğü ise, “nesneler arasındaki bağlantıyı somut olarak değil de düşünsel olarak kurmak” anlamına gelmektedir.

1.4 kilogram ağırlığındaki yetişkin bir insan beyni yaklaşık 100 milyar sinire sahip bu sinirlerin her biri, komşu sinirlerle 1000 – 500.000 bağlantı noktası ile temas ediyor.

7 milyar insan birbiri ile bağlantıya geçmeye, network oluşturmaya ve birlikte iş yapmaya çalışıyor.

“Akıllıca, makul, akla yakın ve doğru” anlamlarına gelen Akilane kelimesine bizim yüklediğimiz anlam da hizmet vereceğimiz kurum ve kişilere akıllıca işler üretip onlara yeni bağlantılar sağlayıp daha fazla gelir elde etmelerini imkân sağlamak olacaktır.

%

Online İtibar Yönetimi

Müşterilerimizin online platformdaki kitlelerle doğru şekilde HASBİHAL etmesine imkân sağlayacak ortamlar oluşturacağız.

%

Eğitim Projeleri

Çalışanlarınızı MEFTUN edecek, onların gelişimlerine yardımcı olacak eğitimler gerçekleştireceğiz.

%

Proje Üretimi

Fikir, projenin (Maya)sıdır. Ve her bir projenin yolculuğu bir fikrin akla düşmesi ile başlar.

Fikir, projenin mayasıdır ve her bir projenin yolculuğu bir fikrin akla düşmesi ile başlar. Akilane A.Ş. olarak hizmet üreteceğimiz kurumlara katkı sağlayabilecek, onların müşterilerine mesajlarını farklı bir dil ve farklı bir yöntemle iletmelerini imkan sağlayacak  sosyal sorumluluk projesi, kampanya ya da büyük çaplı bir organizasyon düzenleyerek müşterilerimizin potansiyellerini ortaya çıkaracak projeler üretiyoruz.

Müşterilerimizin online platformdaki kitlelerle doğru şekilde HASBİHAL etmesine imkân sağlayacak ortamlar oluşturacağız.

Çünkü;

Dünya üzerindeki hemen her 7 kişiden biri WhatsApp abonesi,

Günümüzde 320 milyona yakın kişi Twitter kullanmakta,

En kalabalık ülkenin Facebook olduğu günümüz dünyasında*

• Markalaşma,

• Kitlelere mesajını doğru bir şekilde iletme,

• Geleneksel ile entegre küryerel bir bakış açısına sahip olmak isteyen kişi ve kurumların; fiziksel ortamlarda HASBELKADER elde etmiş oldukları itibarlarını kişisel ya da kurumsal web sitesi, sosyal mecralarda hesap açılması- takibi ve içerik üretimi gibi konularda müşterilerimizin günlük hayatındaki kıyafet, makyaj ve dış görünümüne verdikleri önemi online itibarlarına da yansıtmalarını sağlayacağız.

* Bu veriler Nisan 2016 itibariyle geçerlidir.

Dijital Dönüşüm çağı başladı ve hızla yayılmaya devam ediyor.

Hangi sektörde faaliyet gösterirseniz gösterin, bulunduğunuz şirkette hangi pozisyonda yer alırsanız alın bu dönüşüm hepimizi etkiledi, etkiliyor ve etkilemeye de devam edecek.

Dijital dönüşüm çağında sadece iletişim değil, ürün, üretim, dağıtım, satış ve satış sonrası destek dahil olmak üzere tüm süreçler dönüşmeye başladı.

Sanayi devriminden günümüze gelişen üretim tanımı artık köklü olarak değişmeye başladı. Bu Büyük Dönüşüme ayak uyduran şirketler ayakta kalıp her geçen gün büyümeye devam ederken, dönüşüme direnen dev şirketlerin de birer birer iflas ettiği yepyeni bir ekonomik modelin işlediği bir dönemdeyiz.

Dijital Dönüşüm Stratejileri ve Sektörlerin Dönüşümü hizmeti ile markanızı ve şirketinizin iş yapış süreçlerinizi inceliyor, global anlamda sektör analizi, rakip analizleri yapıp dijital dönüşüm stratejileri ve yeni trendler çerçevesinde üretim, dağıtım, satış ve satış sonrası destek süreçlerinin hepsinde dijital çağın gerekliliklerine göre bir yol haritası sunuyoruz.