Müşteri

Kurum: Katre Çocuk

HİZMET KALEMLERİ: Logo, Kurumsal Kimlik, Sosyal Mecra Hesapları, Dijital Dönüşüm
WEBSİTESİ: www.katrecocuk.com

Proje  Detayları

Katre Çocuk markasının dijital dönüşüm çalışmalarını Akilane A.Ş. olarak 3 aylık bir çalışmanın sonucunda gerçekleştirdik.

Çocuklarını Katre Çocuk’a teslim eden velilerin çocuklarının okul içindeki günlük aktiviteleri ve faaliyetleri güncellenerek paylaşılacağı ortamları sıfırdan oluşturarak  sosyal ağlar sayesinde veli ve yuva arasındaki iletişimi ve bilgi akışı kolaylaşırmak amaçlanmıştır.

Web adresimiz: www.katrecocuk.com

Facebook adresimiz: www.facebook.com/katrecocuk

Instagram adresimiz: www.instagram.com/katrecocuk

Twitter adresimiz: Twitter.com/katrecocuk

Dijital Dönüşümüzü sağlayan Akilane A.Ş.’ye teşekkürler

Esin Akdeniz Tüccar